Aralea is uitvoerend partner in de voorbereiding van een bosplantactie in Schoten. Een initiatief van de vzw 4Planet, die lokaal, kleinschalig en jaarlijks iets wil doen aan de klimaatopwarming.

Het eerste initiatief dat 4planet wil realiseren, is deze bomenaanplant. De vzw klopte aan bij de milieudienst van Schoten, met de vraag of de gemeente nog een stuk openbaar domein had liggen waar eventueel een bos zou kunnen komen. Daarvoor bleek een deel van de paardenwei naast het voetbalveld op De Zeurt geschikt te zijn. “Aan de rand van het bestaande bos willen we 1.500 inheemse boompjes planten. We gaan vrijwilligers, verenigingen, scholen en bedrijven daar ook bij betrekken om er een gedragen project van te maken”, zeggen de initiatiefnemers.

Deze eerste actie, voorzien op zondag 11 december, kan alvast rekenen op onze enthousiaste steun. Sympathisanten kunnen ook de aankoop van een boom sponsoren. Dat kan hier, via de website van BOS+ (bosplus.be)