Het doel van Kinderboerderij Mikerf: Milieueducatie, toerisme en tewerkstelling

Milieu educatie

Het eerste doel van de kinderboerderij bestaat erin de bezoekers, zowel kinderen als volwassenen, vertrouwd te maken met het boerderijleven. Iedereen kan op de kinderboerderij alles ontdekken over de leefgewoonten en huisvesting van de dieren, over het tot stand komen van boerderijproducten en over het dagelijkse werk op de boerderij. Dit omvat onder meer het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de stallen en het werken op de akkers. Mikerf leert mensen oog te hebben voor de natuur en er bewust zorg voor te dragen. Mikerf organiseert daarom allerlei activiteiten.

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - milieueducatie

Educatie voor scholen

Jaarlijks begeleiden we ongeveer 4300 kinderen. Op een geanimeerde manier krijgen zij een rondleiding op de kinderboerderij. Ze maken kennis met de verschillende dieren en leren bij over hun levenswijze, voeding en voortplanting. Bovendien komen ze in aanraking met het werk op de boerderij. Een begeleid bezoek kan gecombineerd worden een andere activiteit:

  • van graan tot brood
  • chocopasta maken
  • nestkastjes timmeren
  • haverbrood maken
  • een rondleiding in de bijenhal

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - milieueducatie voor scholen

Activiteiten op woensdagnamiddag en boerderijkampen

In de herfst en rond de periode van de sint is er een bakactiviteit voor kinderen op woensdag. Tijdens de paasvakantie is het lentepoets en bak je lekker paasbrood.

In juli en augustus kunnen kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar deelnemen aan de boerderijkampen. In de voormiddag staan allerhande boerderijactiviteiten centraal zoals het verzorgen van de dieren. In de namiddag is er tijd voor sport en spel en voor creatieve, educatieve en culinaire activiteiten in het thema van de boerderij. De kinderen kunnen echte boerderij-choco en brood maken.

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - boerderijweken

Toerisme

Het tweede doel van Mikerf is het toerisme. De boerderij is alle dagen vrij te bezoeken vanaf 8 uur ’s morgens. De stallen sluiten bij zonsondergang. Jaarlijks worden op de boerderij terugkerende feesten georganiseerd voor een breed publiek: het schaapscheerfeest, het oogstfeest en het feest van Sint Maarten. Tijdens een boerderijbezoek kan je in de cafetaria terecht voor een hapje en een drankje en vers huisbereid ijs. Ook het boerderijwinkeltje heet je van harte welkom.

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - toerisme

Tewerkstelling in maatwerk

De kinderboerderij wordt gerund door een hechte ploeg medewerkers. De coördinator draagt de verantwoordelijkheid voor de uitbouw, organisatie en werking van de kinderboerderij. Zij wordt bijgestaan door twee educatieve medewerkers. Samen begeleiden ze klassen en groepen en organiseren ze vormingsactiviteiten. De boer woont ter plaatse en staat in voor het praktische werk op de boerderij. Hij verzorgt de dieren, onderhoudt de stallen, werkt op de akkers enz. Samen met een collega monitor begeleidt hij de maatwerk collega’s tijdens het praktische werk. Een parttime medewerkster staat in voor het onderhoud. De cafetaria is ook in goeie handen met 2 monitoren, 2 ondersteunende hulpmonitoren en een team enthousiaste maatwerk collega’s.

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - wolverwerking

Wil je graag meer informatie over werken op Kinderboerderij Mikerf?
Wend je dan tot de sociale dienst van Aralea, de overkoepelende vzw.

Bel naar 03 651 35 42 of stuur een mail:
MAIL ONS