Groenbeheer van uw park, bos, bedrijfsterrein, schoolterrein, openbare instelling

Onderhoudswerken

Wij zorgen voor regulier en continu groenbeheer van uw bedrijfsterrein, het groen en de tuin rond uw woonzorgcentrum, school, sportcentrum, het park in uw gemeente, … Wij nemen alle basistaken op ons: scheren, maaien, snoeien, bomen knotten, hakken, wieden, schoffelen en het onkruidvrij houden van uw paadjes, opritten, terrassen,…

In samenspraak met u maken wij een jaarplan op en komen wij op regelmatige basis onderhoud uitvoeren.

Bosbeheerswerken

In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos voeren wij ook bosbeheerswerken in uw gemeente uit. Zo doen wij onder meer ook aan exotenbestrijding: wij helpen u bij het beheersen van uitheemse planten.

Aralea - onderhoudswerken - maaien

Bijzondere groenopdrachten

U kunt ook een beroep doen op Aralea voor speciale, eenmalige opdrachten:

  • maaien in bermbeheer (klepelen)
  • hoogtewerk met stellingen of hoogwerker
  • natuurbeheerswerk
  • zwerfvuil opruimen
  • gevallen bladeren opruimen
  • bomen kappen en heraanplanten
  • verticuteren

Interesse in Aralea als uw partner in groenbeheer?
Een betrouwbare partij voor het onderhoud van uw bedrijfsterrein, tuin of groenzone?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en een offerte op maat van uw bedrijf!
CONTACTEER ONS