Als Raad van Bestuur van de vzw Aralea hebben we het genoegen u te melden dat Lieve Vermeiren aangesteld is als nieuwe directeur.

Lieve heeft een ruime ervaring als diensthoofd bij de gemeente Schoten en zal vanaf 2 mei de leiding waarnemen over onze organisatie. Zij gelooft sterk in de missie en waarden van Aralea en de Raad van Bestuur heeft het volste vertrouwen dat zij op een humane en professionele wijze leiding zal geven aan ons maatwerkbedrijf.

“Samen zoeken we naar een volwaardige oplossing voor uw projecten met een gezond evenwicht tussen sociale en financiële aspecten. Ons dienstenpakket blijft gebaseerd op service, kwaliteit, vertrouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zorg voor ons personeel staat hierin centraal. Zij zijn meer dan ooit het hart van ons bedrijf.”

We wensen Lieve veel succes toe bij Aralea!

Aralea Lieve Vermeiren