Arbeidszorg2018-11-18T14:35:18+00:00

Arbeidszorgcentrum Mikerf

Kinderboerderij Mikerf is sinds 1996 een arbeidszorgcentrum.

Wat is een arbeidszorgcentrum?

In een arbeidszorgcentrum verrichten mensen met een werkhandicap onbezoldigde arbeid. Mensen met een werkhandicap ondervinden vaak een beperking in hun kansen op het vinden van een job. Bij arbeidszorg wordt er gewerkt aan arbeidsattitudes en rond mentale, sociale en fysieke problemen om zo de afstand tot de ‘gewone’ arbeidsmarkt te verkleinen.

 

Voor wie is een arbeidszorgcentrum bedoeld?

In het arbeidszorgcentrum stellen wij mensen te werk met een werkhandicap op fysiek, mentaal of psychisch vlak. Hierdoor kunnen ze niet, nog niet of niet meer terecht in het reguliere of beschermde arbeidscircuit.

Missie van Arbeidszorgcentrum Mikerf

Op de boerderij bieden we de werknemers arbeidsmatige activiteiten aan. Het arbeidszorgcentrum wil op deze manier het recht op arbeid mogelijk blijven maken voor de doelgroep. Binnen het beschermd milieu van de boerderij worden onze werknemers intensief begeleid en worden stress verwekkende factoren zoals werkdruk, verantwoordelijkheid en tempo geminimaliseerd. Het arbeidszorgcentrum maakt maatschappelijke integratie, participatie, sociale contacten, zingeving en zelfontplooiing mogelijk voor de doelgroep. Voor elke werknemer individueel gaan we na welke arbeidsattitude nog aangeleerd of bijgestuurd moet worden om kansen op een doorstroom naar betaalde tewerkstelling te vergroten.

Visie van Arbeidszorgcentrum Mikerf

In het arbeidszorgcentrum bieden we ondersteuning aan op maat van de deelnemers. De werknemer staat centraal. Het werk wordt aangepast aan de individuele noden, krachten en mogelijkheden, en de capaciteiten worden ten volle ingezet. Binnen het arbeidszorgcentrum kunnen we door het intensief contact tijdens de begeleiding snel en accuraat reageren op vragen van de deelnemers. De ondersteuning aan onze werknemers gebeurt systematisch. Continu worden de werkpunten van elke werknemer door de begeleiding geobserveerd, geëvalueerd en bijgestuurd in samenspraak met GTB-begeleiding vanuit VDAB.

Wat doen onze arbeidszorgmedewerkers?

  • onderhoudswerken (moestuin, grasperken, boomgaard, klussen, … )
  • dierenverzorging (onderhoud stallen, hokken, voederen, … )
  • melkverwerking: bereiden van plattekaas, yoghurt, boter, …
  • wolverwerking: wassen, spinnen, haken en breien, tapijtknopen, …
  • fruit- en kruidenverwerking
  • verkoop van al onze producten

Mikerf biedt vorming aan en al onze medewerkers ontvangen werkkledij. Voor de verplaatsingskosten voorzien wij een tussenkomst.

Aralea - Kinderboerderij Mikerf - arbeidszorg

Wil je graag meer informatie over werken op Kinderboerderij Mikerf?
Wend je dan tot de sociale dienst van Aralea, de overkoepelende vzw.

Bel naar 03 651 35 42 of stuur een mail:
MAIL ONS