Brasschaat, maandag 23 oktober 2018

 

Betreft:  het stopzetten van de samenwerking met de Algemeen Directeur

 

Geachte partner en klant van Aralea,

 

Via dit schrijven wensen we u te informeren over het stopzetten van de samenwerking met de Algemeen Directeur, dhr. Peter Pittevils. Deze beslissing werd genomen teneinde de sociale vrede te handhaven in onze organisatie.

In de voorbije periode kende Aralea sociale onrust, die – zoals we u reeds eerder berichtten – eind augustus escaleerde in een spontane staking van een groep monitoren van de afdeling Groen. De Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur kozen er bewust voor om hier zeer sereen over te communiceren, uit bezorgdheid om de doelgroepmedewerkers en hun tewerkstellingskansen. Echter, deze sociale onrust had een grote impact op onze organisatie. De Raad van Bestuur zag zichzelf dan ook genoodzaakt om de samenwerking met haar Algemeen Directeur stop te zetten, teneinde de continuïteit van de organisatie en dus ook de tewerkstelling van de doelgroepmedewerkers te garanderen.

De Raad van Bestuur wenst te benadrukken dat deze beslissing zeer zwaar viel en dat de samenwerking, inzet en ondernemingszin van de Algemeen Directeur een grote meerwaarde betekend hebben. We zijn Dhr. Pittevils erkentelijk voor de betekenisvolle bijdrage die hij leverde aan de ontwikkeling van onze organisatie. Hij heeft Aralea mee op de sociale-economiekaart van België geplaatst. Ten slotte beklemtoont de Raad van Bestuur zich zeer uitdrukkelijk te distantiëren van de aantijgingen vanuit diverse hoeken ten tijde van de sociale onrust.

Aralea zal overgaan tot de aanwerving van een nieuwe Algemeen Directeur. In tussentijd zal onze organisatie geleid worden door een team van dagelijks bestuurders, samengesteld uit voorzitter Wies Peeters, verantwoordelijke HR Eline Aertbeliën en verantwoordelijke administratie en financiën Wim Tiebos.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u te bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in onze organisatie.

Namens de volledige Raad van Bestuur van Aralea, verblijven we met de meest oprechte hoogachting.

 

 

Wies Peeters                                                                                   Wim Van der Steen

Voorzitter                                                                                          Gedelegeerd bestuurder