Nieuws uit de sector

Op vrijdag 30 oktober nam de Vlaamse regering twee beslissingen die belangrijk zijn voor de sociale economie Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans In het kader van het Strategisch actieprogramma Limburg 2013-2019 kent de Vlaamse Regering 1 miljoen euro subsidie toe aan de Provincie Limburg voor de acties Fietsroutenetwerk en Parkrangers voor de periode 2015-2018. [...]